Analitė: Benzenas(µg/m3)
Kretingos g. pradžioje prie gyvenamųjų namų (arčiausiai geležinkelio) > LKS(319694,6180099)
Ribinė reikšmė: 5 µg/m3

Grižti atgal