Analitė: CO(mg/m3)
Perkėlos gatvėje prie krovos darbų aikštelės > LKS(322154,6171582)
Ribinė reikšmė: 10 mg/m3

Grižti atgal