Analitė: CO(mg/m3)
Kretingos g. pradžioje prie gyvenamųjų namų (arčiausiai geležinkelio) > LKS(319694,6180099)
Ribinė reikšmė: 10 mg/m3

Grižti atgal