Analitė: CO(mg/m3)
Liepų g. prie gyvenamųjų namų (šalia Ikiuko parduotuvės) > LKS(320416,6179327)
Ribinė reikšmė: 10 mg/m3

Grižti atgal