Analitė: CO(mg/m3)
Mokyklos g. prie “Saulėtekio” vidurinės mokyklos > LKS(320930,6178800)
Ribinė reikšmė: 10 mg/m3

Grižti atgal