Analitė: CO(mg/m3)
Tiltų-Turgaus g. sankryža prie gyvenamųjų namų > LKS(320109,6178712)
Ribinė reikšmė: 10 mg/m3

Grižti atgal