Analitė: CO(mg/m3)
100 – 150 metrų šiaurės rytų kryptimi nuo UAB „VTR vakarų transporto remontas” neurbanizuotos teritorijos pakraštyje > LKS(321617,6180603)
Ribinė reikšmė: 10 mg/m3

Grižti atgal