Analitė: Etilbenzenas(µg/m3)
Sportininkų g. gale prie gyvenamųjų namų (šalia stadiono) > LKS(318578,6180541)
Ribinė reikšmė: 20 µg/m3

Grižti atgal