Analitė: Etilbenzenas(µg/m3)
Ties parduotuve ”Baldų jūra” > LKS(323408,6174866)
Ribinė reikšmė: 20 µg/m3

Grižti atgal