Analitė: Etilbenzenas(µg/m3)
Šiaurinė Rimkų gyvenvietės dalis prie gyvenamųjų namų > LKS(324740,6173985)
Ribinė reikšmė: 20 µg/m3

Grižti atgal