Analitė: KD10(µg/m3)
Upelio ir Nendrių gatvės sankirtoje prie gyvenamųjų namų > LKS(321539,6173494)
Ribinė reikšmė: 50 µg/m3

Grižti atgal