Analitė: KD10(µg/m3)
Pilies g.-Daržų g. sankryža prie gyvenamojo namo > LKS(319835,6178227)
Ribinė reikšmė: 50 µg/m3

Grižti atgal