Analitė: KD10(µg/m3)
Taikos pr. prie gyvenamojo namo Nr. 52 (Taikos-Agluonos g. sankryža) > LKS(321001,6176463)
Ribinė reikšmė: 50 µg/m3

Grižti atgal