Analitė: NO2(µg/m3)
Perkėlos gatvėje prie krovos darbų aikštelės > LKS(322154,6171582)
Ribinė reikšmė: 40 µg/m3

Grižti atgal