Analitė: NO2(µg/m3)
Tiltų-Turgaus g. sankryža prie gyvenamųjų namų > LKS(320109,6178712)
Ribinė reikšmė: 40 µg/m3

Grižti atgal