Analitė: NO2(µg/m3)
Prie automatinės oro monitoringo stotelės (Bangų g.) > LKS(322269,6176870)
Ribinė reikšmė: 40 µg/m3

Grižti atgal