Analitė: NO2(µg/m3)
Smeltalės-Simonaitytės g. sankryža prie gyvenamojo namo > LKS(323157,6174152)
Ribinė reikšmė: 40 µg/m3

Grižti atgal