Analitė: NO2(µg/m3)
Šilutės pl. ties Šiaulių g. prie gyvenamųjų namų > LKS(323064,6175336)
Ribinė reikšmė: 40 µg/m3

Grižti atgal