Analitė: NO2(µg/m3)
Debreceno g. viduryje prie gyvenamųjų namų (ties IKI parduotuve, kitoje gatvės pusėje) > LKS(322283,6175753)
Ribinė reikšmė: 40 µg/m3

Grižti atgal