Analitė: NO2(µg/m3)
Miško kvartalas (Liepojos-Lideikio sankryža) prie gyvenamųjų namų > LKS(319318,6181053)
Ribinė reikšmė: 40 µg/m3

Grižti atgal