Analitė: SO2(µg/m3)
H. Manto g.-Daukanto g. sankryža prie gyvenamųjų namų > LKS(319607,6179431)
Ribinė reikšmė: 20 µg/m3

Grižti atgal