Analitė: Toluenas(µg/m3)
Vilniaus pl.- Pramonės g. > LKS(323353,6177076)
Ribinė reikšmė: 600 µg/m3

Grižti atgal