Analitė: m/p-ksilenas(µg/m3)
Šilutės pl. ties Kuncų g. gyvenamaisiais namais > LKS(324142,6174133)
Ribinė reikšmė: 200 µg/m3

Grižti atgal