Analitė: m/p-ksilenas(µg/m3)
Kretingos g. pradžioje prie gyvenamųjų namų (arčiausiai geležinkelio) > LKS(319694,6180099)
Ribinė reikšmė: 200 µg/m3

Grižti atgal