Analitė: m/p-ksilenas(µg/m3)
100 – 150 metrų šiaurės rytų kryptimi nuo UAB „VTR vakarų transporto remontas” neurbanizuotos teritorijos pakraštyje > LKS(321617,6180603)
Ribinė reikšmė: 200 µg/m3

Grižti atgal