Analitė: m/p-ksilenas(µg/m3)
Sportininkų g. gale prie gyvenamųjų namų (šalia stadiono) > LKS(318578,6180541)
Ribinė reikšmė: 200 µg/m3

Grižti atgal