Analitė: m/p-ksilenas(µg/m3)
Ties parduotuve ”Baldų jūra” > LKS(323408,6174866)
Ribinė reikšmė: 200 µg/m3

Grižti atgal