Analitė: o-ksilenas(µg/m3)
Pietinė Rimkų gyvenvietės dalis prie gyvenamųjų namų > LKS(325242,6173185)
Ribinė reikšmė: 200 µg/m3

Grižti atgal