Vykdomas monitoringas:

Kita informacija:


© Klaipėdos
savivaldybės administracija, 2014

Pradzia >> Gyvosios gamtos(biologinės įvairovės) bei želdinių ir želdinių būklės monitoringas